Om KIL Fond Bergen Omegn

KIL Fond er en veldedig organisasjon som tilbyr hjelp til de som trenger litt ekstra støtte i hverdagen. Vi er et lavterskeltilbud til lavinntektsfamilier i Bergen og omegn som drives av frivillige. Behovet for oss bare øker og øker, men vi ser samtidig at terskelen for å spørre om hjelp er stor for mange. Vi er stolte av å ha over 60 frivillige som bruker av sin egen fritid på å hjelpe andre. Dette gir oss mye glede, og mange av våre frivillige er, eller har vært, i vanskelige livssituasjoner selv.

Hos KIL er det høyt under taket og rom for alle ♥

Vår visjon og våre verdier

KIL Fond sin visjon er å gjøre en forskjell. Vi er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon, og det er viktig for oss å se og anerkjenne alle mennesker. Forskjellene i samfunnet blir bare større og større, og det er ikke lett for alle å få endene til å møtes i hverdagen. Vi ønsker at det skal være lav terskel for å spørre om hjelp hos oss fordi vi virkelig bryr oss om medmennesker. Hos oss er det ikke bare lav terskel for å spørre om hjelp, men også for å hjelpe andre.

Hos KIL Fond Bergen har vi tre kjerneverdier som står våre hjerter nær. Disse verdiene er grunnlaget for navnet vårt, KIL.

Kjærlighet

Med nestekjærlighet gjøres mye bra.

Inkluderende

Med et åpent sinn ser man alle.

Likeverd

Alle betyr like mye.

Vår historie

Startet opp internt i idrettslag

KIL Fond Bergen Omegn ble startet opp i 2017 intern i Kjøkkelvik IL av Siv Helen Sundal og Monika Schelander. Inspirasjonen til oppstarten kom fra et idrettslag i Mjøndalen, der det hadde blitt startet et tilbud for barn og unge som manglet midler til å være med på fotballcup. Motivasjonen til å starte KIL Fond kom derfra, og tanken var at også familier i Bergen skulle få hjelp slik at barn kunne fortsette i idretten uavhengig av familiens økonomi.

Tilbudet ble godt mottatt og KIL Fond vokste fort. Vi gikk fra å låne ut idrettsutstyr til å låne ut vanlige klær, yttertøy og barnehageklær på kort tid. På et tidspunkt begynte vi også å dele ut mat. I 2017 delte vi ut matkasser til 11 familier. Lite visste vi at i 2022 skulle vi ha hele 150 familier på matkasse-lista vår. KIL Fond har som sagt vokst ekstremt i løpet av sin korte eksistens, noe som forteller oss at det er stort behov for oss i Bergen.

6 styremedlemmer og over 60 frivillige

KIL Fond startet altså som en frivillig organisasjon internt i et idrettslag, men ble i 2018 registrert i Brønnøysundregisteret. I 2020 etablerte vi et styre og en styringsform som vi ser er veldig nyttig og viktig for arbeidet vårt. Monika Schelander er daglig leder i KIL Fond, og har med seg et styre med 6 medlemmer og over 60 frivillige som står på og jobber for å glede andre.

«Jeg ønsker å sende en stor takk til Siv Helen for at du hjalp meg å dra dette i gang. Jeg hadde ikke klart det på egen hånd, og du er en viktig brikke i hvorfor KIL Fond er der som det er i dag.»

Monika Schelander, daglig leder i KIL Fond.